PRIVACY-VERKLARING SHOPPINGDELUXE

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Shoppingdeluxe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Shoppingdeluxe en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Shoppingdeluxe verstrekt. Shoppingdeluxe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-          Uw voor- en achternaam

-          Uw adresgegevens

-          Uw telefoonnummer

-          Uw e-mailadres

-          Uw IP-adres   

WAAROM TAFELDELUXE GEGEVENS NODIG HEEFT

Shoppingdeluxe verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Shoppingdeluxe uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG TAFELDELUXE.NL GEGEVENS BEWAART

Shoppingdeluxe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Shoppingdeluxe verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Shoppingdeluxe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Shoppingdeluxe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Shoppingdeluxe maakt gebruik van google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Shoppingdeluxe bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Shoppingdeluxe te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Shoppingdeluxe heeft hier geen invloed op.

Shoppingdeluxe heeft Google geen toestemming gegeven om via Shoppingdeluxe verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@shoppingdeluxe.nl. Shoppingdeluxe zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Shoppingdeluxe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Shoppingdeluxe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Shoppingdeluxe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Shoppingdeluxe op via info@shoppingdeluxe.nl. www.shoppingdeluxe.nl  is een website van Wicotex V.O.F.
Shoppingdeluxe is als volgt te bereiken:

Post en bezoekadres:

Shoppingdeluxe.nl
Winjewaweg 2
4031 KH  INGEN

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van koophandel:

11067206

Telefoon:

0344- 600932

E-mailadres:

info@shoppingdeluxe.nl